Platforma Edukacyjna ZS w Atenach

Regulamin

Podstawowe pojęcia:

Platforma edukacyjna - system wspierający edukację uczniów Zespołu Szkół im Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach.
Administrator - osoba nadzorująca pracę platformy edukacyjnej.
Prowadzący - osoba której zadaniem jest prowadzenie kursu/przedmiotu.
Użytkownik - osoba posiadająca konto w platformie edukacyjnej

# Założenie konta jest równoznaczne z tym, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w zakresie obsługi serwisu i kursów.

# Podanie nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym jest równoznaczne z blokadą konta.

# Zabrania się udostępniania konta i materiałów edukacyjnych osobom trzecim.

# Użytkownik loguje się do serwisu podając swój login i hasło. Niekiedy potrzebny jest dodatkowo klucz, który można uzyskać od prowadzących kurs/przedmiot.

# W sprawach związanych z poszczególnymi kursami należy zgłaszać się do prowadzących dany kurs.

# Administrator przyjmuje wszelkie wnioski i sugestie tylko w sprawach technicznych, jak problemy z funkcjonowaniem platformy oraz kont. Wszelkie problemy z prowadzeniem kursów i korzystania z platformy należy rozwiązywać poprzez zapoznanie się z odpowiednimi podręcznikami.

# Można publikować materiały tylko takie do których posiada się prawa autorskie.
# Nieprzestrzeganie regulaminu jest równoznaczne z zakazem korzystania z platformy edukacyjnej.

# Administrator serwisu ma prawo do zmiany regulaminu użytkowania platformy edukacyjnej o czym powiadamia użytkowników w aktualnościach. O braku akceptacji regulaminu użytkownik zawiadamia administratora co jest równoznaczne z usunięciem konta. W przypadku, gdy użytkownik nadal korzysta z platformy - uznaje się że użytkownik zaakceptował regulamin.

Last modified: Saturday, 3 November 2012, 3:11 PM