Platforma Edukacyjna ZS w Atenach

Projekt z okazji Europejskiego Dnia Języków

Praca nad projektem odnośnie praw dziecka: prawo do edukacji